About Greek Glaucoma Society

BOARD OF THE GREEK GLAUCOMA SOCIETY

 PRESIDENT:  George Mangouritsas
 VICE PRESIDENT:  Anastasios G.P. Konstas
 GENERAL SECRETARY:  Fotis Topouzis
 TREASURER:  Andreas Diagourtas
 ADJOINT SECRETARY:  Themis Karmiris
 MEMBERS:  Dimitrios Papaconstantinou
 Ioannis Halkiadakis