Ενημέρωση μελών για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation)

Αγαπητά μέλη,

Από τις 25 Μαΐου 2018, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καλούνται να συμμορφωθούν με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation), ο οποίος επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που τηρεί κάθε εταιρεία στα αρχεία της, πρέπει να προστατεύονται με συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, φροντίζοντας:

Α. να οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο της χρήσης και της ασφάλειας τους
Β. να τηρούνται σε ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία, ασφαλισμένα με τρόπο ώστε να μην μπορούν να παραβιαστούν από τρίτο μη υπεύθυνο προς την εταιρεία πρόσωπο
Γ. να μην δίδονται για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο
Δ. να είναι προσβάσιμα στα φυσικά πρόσωπα, για να τα μπορούν να τα τροποποιούν και τελικά, να μπορούν και να τα διαγράψουν ανά πάσα στιγμή

Η Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος έχοντας αίσθηση ευθύνης του ρόλου της ως επιστημονικού σωματείου, και ως διαχειριστή των στοιχείων επικοινωνίας των μελών της, ενημερώνει ότι εναρμονίζεται πλήρως με την νέα οδηγία.

Ακολουθώντας τη προβλεπόμενη διαδικασία, η ΕΕΓ θα στείλει νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε όλα τα μέλη της, γνωστοποιώντας τους το θέμα και το δικαίωμά τους για ανανέωση της συναίνεσης/συγκατάθεσης χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας που είχαν δώσει στην εταιρεία, εγγραφόμενα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, και email) προκειμένου να εξακολουθεί να τα ενημερώνει για τις δραστηριότητες της.

Από τη Γραμματεία

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.